Gewinner "Team Derby" 2004

 
     
 

Mira / Portugal

 
     
 
2. Platz   Buίmann, Johannes 06784-04-0602  € 250,--
15. Platz   Fleschenberg, D. / Wolter, B. 02364-04-0103  € 200,--
31. Platz   Missy, H. / Gessner, A. 08015-04-0330  € 150,--
34. Platz   Rolff, Reinhard 02408-04-0455  € 100,--
 
     
     
 

Emmental - Derby  /  Schweiz

 
     
 
2. Platz   Holdorf, Gerhard 02824-04-0547  € 250,--
3. Platz   Rolff, Reinhard 06599-04-0073  € 200,--
4. Platz   Schnackenberg, Hinrich 08173-04-0352  € 150,--
5. Platz   Wienekamp, Hermann 03911-04-0983  € 100,--
 
     
     
 

Newport / Wales

 
     
 
36. Platz   Wienekamp, Hermann 03911-04-0940  € 200,--
87. Platz   Kleser, E. / Casselmann, A.  02408-04-0466  € 100,--
 
     
     
 

Dutch - Open

 
     
 
86. Platz   Schwarzkopf, S. + Hans-Peter 04963-04-0817  € 250,--
97. Platz   Altmiks, J. / Eggert, G. 02694-04-0083  € 200,--
 
     
     
 

Nordseerennen

 
     
 
29. Platz   Schnackenberg, Hinrich 08173-04-0986  € 250,--
62. Platz   Lang, Karl Heinz 08596-04-0398  € 200,--
94. Platz   Werner, Horst 02408-04-0651  € 150,--
108. Platz   Schnackenberg, Hinrich 08173-04-0618  € 100,--
 
     
     
 

Upland - Derby

 
     
 
2. Platz   Kleser, E. / Casselmann, A. 01190-04-0402  € 250,--
18. Platz   Schubring, Siegward 00441-04-0095  € 200,--
29. Platz   Gehrken, Harry und Sφhne 01777-04-0017  € 150,--
72. Platz   Altmiks, J. / Eggert, G. 02694-04-0139  € 100,--
 
     
     
 

F.C.I. Grand Prix / Ungarn

 
     
 
27. Platz   Waldow, Werner, A. 04858-04-0687  € 250,--
29. Platz   Goebel-Varney, Erhard 00334-04-0283  € 200,--
42. Platz   Rolff, Reinhard 06599-04-0158  € 150,--
51. Platz   Waldow, Werner, A. 04858-04-0663  € 100,--
 
     
     
 

Ostseerennen

 
     
 
17. Platz   Waldow, Werner, A. 04858-04-0653  € 250,--
81. Platz   Werner, Horst 02408-04-0727  € 200,--
82. Platz   Waldow, Werner, A. 04858-04-0665  € 150,--
85. Platz   Rehm, Wilhelm + Sohn 04236-04-0383  € 100,--
 
     
     
 

Bayerwaldrennen

 
     
 
3. Platz   Hofer, Walter / Deigner, Toni SG 05150-04-1475  € 200,--
18. Platz   Lang, Karl Heinz 08596-04-0444  € 100,--
 
     
     
 

Albatros - Rennen / Ungarn

 
     
 
7. Platz   Ferchen, Willi 05536-04-0020  € 250,--
10. Platz   Waldow, Werner, A. 04858-04-0698  € 200,--
27. Platz   Lang, Karl Heinz 08596-04-0384  € 150,--
36. Platz   Brockamp, Dr. H.-P. / Drexler, B. 06720-04-0139  € 100,--
 
     
     
 

F.C.I. Grand Prix / Japan

 
     
 
3. Platz   Brockamp, Dr. H.-P. + Drexler,B. 06720-04-0087  € 250,--
6. Platz   Lόhmann, Werner 02824-04-0867  € 200,--
9. Platz   Werner, Horst 02408-04-0662  € 150,--

 

 
 

F.C.I. Grand Prix / Thailand

 
     
 
20. Platz   Schnackenberg, Hinrich 08173-04-0620  € 250,--
29. Platz   Becker, Dietmar / Wack, Otto  01336-04-0812  € 200,--
 
     
     
 

Million Dollar Race / Sun City

 
     
 
22. Platz   Waldow, Werner, A. 04858-04-0769  € 250,--
56. Platz   Waldow, Werner, A. 04858-04-0699  € 200,--
192. Platz   Goebel-Varney, Erhard 00334-04-0255  € 150,--